Đồ Nguội

Xem như là Dạng lưới Dang sách

12 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Salami Pick Hungary vị nguyên bản 250g
  550.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 2. Pick Salami Vị Nguyên Bản 400g – PICK SALAMI ORIGINAL
  900.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 3. Đùi Heo Muối Jamon Sérrano Valent Tây Ban Nha
  8.500.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 4. Đùi Heo Muối Mini Tây Ban Nha Jamon Sérrano Valent 1kg
  2.200.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 5. Đùi Heo Muối Mini Tây Ban Nha Jamon Sérrano Valent 1kg Blackbox
  2.200.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 6. Xúc xích Salchichon Iberico Tây Ban Nha-200g
  400.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 7. Xúc xích Chorizo Iberico Tây Ban Nha-200g
  400.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 8. Xúc xích Tây Ban Nha Fuet Iberico Argal 150g
  250.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 9. Xúc Xích Argal Tây Ban Nha 100% Iberico 170g
  350.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 10. Đùi heo muối Tây Ban Nha Jámon Bellota Iberico 75% Argal
  2.900.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 11. Đùi heo muối Tây Ban Nha Jámon Cebo Cambo Iberico 50% Argal
  1.700.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
Xem như là Dạng lưới Dang sách

12 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang