Đùi Heo Muối

Xem như là Dạng lưới Dang sách

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đùi Heo Muối Jamon Sérrano Valent Tây Ban Nha
  8.500.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 2. Đùi Heo Muối Mini Tây Ban Nha Jamon Sérrano Valent 1kg
  2.200.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 3. Đùi Heo Muối Mini Tây Ban Nha Jamon Sérrano Valent 1kg Blackbox
  2.200.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 4. Đùi heo muối Tây Ban Nha Jámon Bellota Iberico 75% Argal
  2.900.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
 5. Đùi heo muối Tây Ban Nha Jámon Cebo Cambo Iberico 50% Argal
  1.700.000 ₫
  -
  +
  Thêm vào để so sánh
Xem như là Dạng lưới Dang sách

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang